รายละเอียดข่าว

ด่วน!! เงินงบประมาณเบิกแทนกัน
Created by gfmisadmin on 9/29/2016 4:05:04 PM

ด่วน

เรื่อง เงินงบประมาณเบิกแทนกัน

ขอให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำรวจเงินงบประมาณเบิกแทนกัน และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 
หากมีข้อสงสัย ติดต่อคุณกุลวัลย์ 02-281-5555 ต่อ 1207

ส่วนการคลังและพัสดุฯ
สำนักอำนวยการprint
rating
  Comments