ศ.010-159

 TitleDescription
2000600010วท.ราชสิทธาราม
2000600011วอศ.ธนบุรี
2000600012วอศ.เสาวภา
2000600013วพ.ธนบุรี
2000600014กภว.ช่างทองหลวง
2000600015วท.มีนบุรี
2000600016วทภ.มหานคร
2000600017วกภ.หนองจอก
2000600018วบท.กรุงเทพ
2000600019วพ.บางนา
2000600020วพ.อินทราชัย
2000600021วอศ.เอี่ยมละออ
2000600022วท.ดุสิต
2000600023วพ.เชตุพน
2000600024วช.ธนบุรี
2000600025วช.นครหลวง
2000600026วก.นวมินทราชูทิศ
2000600027วศป.กรุงเทพ
2000600028วช.พระนคร
2000600029วช.สี่พระยา
2000600030วท.ดอนเมือง
2000600031วท.พระนครศรีอยุธยา
2000600032วท.อุตสาหกรรมยานยนต์
2000600033วทอ.พระนครศรีอยุธยา
2000600034วอศ.พระนครศรีอยุธยา
2000600035วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
2000600036วช.พระนครศรีอยุธยา
2000600037วก.มหาราช
2000600038วก.เสนา
2000600039วท.นนทบุรี
2000600040วท.ธัญบุรี
2000600041วท.ปทุมธานี
2000600042วอศ.ปทุมธานี
2000600043วท.สระบุรี
2000600044วท.มวกเหล็ก
2000600045วท.ท่าหลวงซีเมนต์ไทยอนุสรณ์
2000600046วอศ.สระบุรี
2000600047วช.สระบุรี
2000600048วก.สระบุรี
2000600049วก.หนองแค
2000600050วท.ลพบุรี
2000600051วท.ลพบุรี แห่งที่ 2
2000600052วอศ.ลพบุรี
2000600053วษท.ลพบุรี
2000600054วช.ลพบุรี
2000600055วก.โคกสำโรง
2000600056วก.ชัยบาดาล
2000600057ศสพ.ภาคกลาง
2000600058วท.ชัยนาท
2000600059วษท.ชัยนาท
2000600060วก.เนินขาม
2000600061วท.สิงห์บุรี
2000600062วท.สิงห์บุรี แห่งที่ 2
2000600063วอศ.สิงห์บุรี
2000600064วษท.สิงห์บุรี
2000600065วก.อินทร์บุรี
2000600066วท.อ่างทอง
2000600067วก.โพธิ์ทอง
2000600068วก.วิเศษชัยชาญ
2000600069วท.ตราด
2000600070วช.ตราด
2000600071วก.บ่อไร่
2000600072วท.จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
2000600073วท.ฉะเชิงเทรา
2000600074วอศ.ฉะเชิงเทรา
2000600075วษท.ฉะเชิงเทรา
2000600076วช.ฉะเชิงเทรา
2000600077วก.บางปะกง
2000600078วก.พนมสารคาม
2000600079วท.ชลบุรี
2000600080วท.สัตหีบ
2000600081วอศ.ชลบุรี
2000600082วษท.ชลบุรี
2000600083วช.ชลบุรี
2000600084วก.บางละมุง
2000600085วก.พนัสนิคม
2000600086วอศ.เทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)
2000600087วท.ระยอง
2000600088วท.มาบตาพุด
2000600089วท.บ้านค่าย
2000600090วช.ระยอง
2000600091วก.แกลง
2000600092วท.จันทบุรี
2000600093วช.จันทบุรี
2000600094วก.นายายอาม
2000600095วก.สอยดาว
2000600096วท.ปราจีนบุรี
2000600097วท.บูรพาปราจีน
2000600098วช.ปราจีนบุรี
2000600099วก.กบินทร์บุรี
2000600100วท.นครนายก
2000600101วก.นครนายก
2000600102วก.องครักษ์
2000600103วท.สมุทรปราการ
2000600104วทภ.สมุทรปราการ
2000600105วช.สมุทรปราการ
2000600106วก.พระสมุทรเจดีย์
2000600107วท.สระแก้ว
2000600108วษท.สระแก้ว
2000600109วก.วังน้ำเย็น
2000600110วท.นครราชสีมา
2000600111วท.ปักธงชัย
2000600112วท.สุรนารี
2000600113วท.หลวงพ่อธคูณปริสุทธโธ
2000600114วอศ.นครราชสีมา
2000600115วบท.นครราชสีมา
2000600116วช.นครราชสีมา
2000600117วก.ชุมพวง
2000600118วก.พิมาย
2000600119ศสพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2000600120วท.คูเมือง
2000600121วท.บุรีรัมย์
2000600122วษท.บุรีรัมย์
2000600123วช.บุรีรัมย์
2000600124วก.นางรอง
2000600125วก.สตึก
2000600126วท.สุรินทร์
2000600127วอศ.สุรินทร์
2000600128วช.สุรินทร์
2000600129วก.ท่าตูม
2000600130วก.ปราสาท
2000600131วก.ศีขรภูมิ
2000600132วก.สังขะ
2000600133วท.ศรีสะเกษ
2000600134วษท.ศรีสะเกษ
2000600135วช.ศรีสะเกษ
2000600136วก.กันทรลักษ์
2000600137วก.ขุนหาญ
2000600138วก.ศรีสะเกษ
2000600139วท.เดชอุดม
2000600140วท.อุบลราชธานี
2000600141วอศ.อุบลราชธานี
2000600142วษท.อุบลราชธานี
2000600143วช.อุบลราชธานี
2000600144วก.เขมราฐ
2000600145วก.ตระการพืชผล
2000600146วก.วารินชำราบ
2000600147วท.ชัยภูมิ
2000600148วษท.ชัยภูมิ
2000600149วช.ชัยภูมิ
2000600150วก.แก้งคร้อ
2000600151วก.บำเหน็จณรงค์
2000600152วท.ยโสธร
2000600153วษท.ยโสธร
2000600154วก.เลิงนกทา
2000600155วก.บัวใหญ่
2000600156วท.อำนาจเจริญ
2000600157วก.หัวตะพาน
2000600158วษท.นครราชสีมา
2000600159วก.ปากช่อง

ศ.160-315

 TitleDescription
2000600160วท.อุดรธานี
2000600161วทภ.อุดรธานี
2000600162วอศ.อุดรธานี
2000600163วบท.อุดรธานี
2000600164วษท.อุดรธานี
2000600165วช.อุดรธานี
2000600166วก.กุมภวาปี
2000600167วก.บ้านผือ
2000600168วก.หนองหาน
2000600169วท.ขอนแก่น
2000600170วท.น้ำพอง
2000600171วอศ.ขอนแก่น
2000600172วษท.ขอนแก่น
2000600173วช.ขอนแก่น
2000600174วก.กระนวน
2000600175วก.ชุมแพ
2000600176วท.มหาสารคาม
2000600177วอศ.มหาสารคาม
2000600178วษท.มหาสารคาม
2000600179วช.มหาสารคาม
2000600180วก.พยัคฆภูมิพิสัย
2000600181วก.วาปีปทุม
2000600182วท.ร้อยเอ็ด
2000600183วท.สุวรรณภูมิ
2000600184วอศ.ร้อยเอ็ด
2000600185วษท.ร้อยเอ็ด
2000600186วก.เกษตรวิสัย
2000600187วก.พนมไพร
2000600188วก.โพนทอง
2000600189วก.ร้อยเอ็ด
2000600190วท.กาฬสินธุ์
2000600191วท.เขาวง
2000600192วช.กาฬสินธุ์
2000600193วก.คำม่วง
2000600194วก.หนองกุงศรี
2000600195วก.ห้วยผึ้ง
2000600197วท.บ้านแพง
2000600199วช.นครพนม
2000600202วท.สกลนคร
2000600203วช.สกลนคร
2000600204วก.พรรณานิคม
2000600205วก.สว่างแดนดิน
2000600206วท.หนองคาย
2000600207วทอ.หนองคาย
2000600208วอศ.หนองคาย
2000600209วก.เซกา
2000600210วก.บึงกาฬ
2000600211วท.เลย
2000600212วอศ.เลย
2000600213วก.ด่านซ้าย
2000600214วก.วังสะพุง
2000600215วก.นวมินทราชินีมุกดาหาร
2000600216วก.นิคมคำสร้อย
2000600217วก.ขอนแก่น
2000600218วก.บ้านไผ่
2000600219วก.พล
2000600220วท.หนองบัวลำภู
2000600221วก.ศรีบุญเรือง
2000600222วท.เชียงใหม่
2000600223วท.สันกำแพง
2000600224วอศ.เชียงใหม่
2000600225วษท.เชียงใหม่
2000600226วช.เชียงใหม่
2000600227วก.จอมทอง
2000600228ศสพ.ภาคเหนือ
2000600229วก.นวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
2000600230วท.ลำพูน
2000600231วษท.ลำพูน
2000600232วก.บ้านโฮ่ง
2000600233วก.ป่าซาง
2000600234วท.ลำปาง
2000600235วอศ.ลำปาง
2000600236วช.ลำปาง
2000600237วก.เกาะคา
2000600238วก.เถิน
2000600239วท.แพร่
2000600240วอศ.แพร่
2000600241วษท.แพร่
2000600242วช.แพร่
2000600243วก.ลอง
2000600244วก.สอง
2000600245วท.น่าน
2000600246วช.น่าน
2000600247วก.ปัว
2000600248วก.เวียงสา
2000600249วท.เชียงราย
2000600250วทภ.เชียงราย
2000600251วอศ.เชียงราย
2000600252วษท.เชียงราย
2000600253วก.เชียงราย
2000600254วก.เทิง
2000600255วก.เวียงเชียงรุ้ง
2000600256วท.อุตรดิตถ์
2000600257วอศ.อุตรดิตถ์
2000600258วช.อุตรดิตถ์
2000600259วก.พิชัย
2000600260วก.แม่สะเรียง
2000600261วท.พะเยา
2000600262วษท.พะเยา
2000600263วก.เชียงคำ
2000600264วก.ดอกคำใต้
2000600265วก.ฝาง
2000600266วท.พิษณุโลก
2000600267วท.สองแคว
2000600268วอศ.พิษณุโลก
2000600269วพ.บึงพระพิษณุโลก
2000600270วช.พิษณุโลก
2000600271วก.นครไทย
2000600272วท.สุโขทัย
2000600273วอศ.สุโขทัย
2000600274วษท.สุโขทัย
2000600275วช.สุโขทัย
2000600276วก.ศรีสัชนาลัย
2000600277วก.ศรีสำโรง
2000600278วษท.ตาก
2000600279วท.ตาก
2000600280วก.บ้านตาก
2000600281วท.กำแพงเพชร
2000600282วษท.กำแพงเพชร
2000600283วช.กำแพงเพชร
2000600284วก.ขาณุวรลักษณ์บุรี
2000600285วท.อุทัยธานี
2000600286วษท.อุทัยธานี
2000600287วช.อุทัยธานี
2000600289วท.นครสวรรค์
2000600290วท.แม่วงก์
2000600291วอศ.นครสวรรค์
2000600292วษท.นครสวรรค์
2000600293วก.นครสวรรค์
2000600294วก.บรรพตพิสัย
2000600295วท.พิจิตร
2000600296วษท.พิจิตร
2000600297วช.พิจิตร
2000600299วท.เพชรบูรณ์
2000600300วษท.เพชรบูรณ์
2000600301วช.เพชรบูรณ์
2000600302วก.ชนแดน
2000600303วก.วิเชียรบุรี
2000600304วก.แม่สอด
2000600305วท.นครปฐม
2000600306วอศ.นครปฐม
2000600307วช.นครปฐม
2000600308วก.นครปฐม
2000600309วก.บางแก้วฟ้า
2000600310วก.พุทธมณฑล
2000600311วท.สุพรรณบุรี
2000600312วอศ.สุพรรณบุรี
2000600313วษท.สุพรรณบุรี
2000600314วช.บรรหาร-แจ่มใส
2000600315วก.สองพี่น้อง

ศ.316-449

 TitleDescription
2000600316วก.อู่ทอง
2000600317วท.กาญจนบุรี
2000600318วอศ.กาญจนบุรี
2000600319วษท.กาญจนบุรี
2000600320วช.กาญจนบุรี
2000600321วก.กาญจนบุรี
2000600322วก.พนมทวน
2000600323วท.ราชบุรี
2000600324วท.ราชบุรี 2
2000600325วท.โพธาราม
2000600326วษท.ราชบุรี
2000600327วช.ราชบุรี
2000600328วก.ปากท่อ
2000600329วก.บ้านโป่ง
2000600330วท.เวียงป่าเป้า
2000600331วท.เพชรบุรี
2000600332วอศ.เพชรบุรี
2000600333วษท.เพชรบุรี
2000600334วช.เพชรบุรี
2000600335วก.เขาย้อย
2000600336วก.บ้านลาด
2000600337วท.ประจวบคีรีขันธ์
2000600338วก.บางสะพาน
2000600339วก.ปราณบุรี
2000600340วก.วังไกลกังวล
2000600341วท.สมุทรสงคราม
2000600342วช.สมุทรสงคราม
2000600343วก.อัมพวา
2000600344วท.สมุทรสาคร
2000600345วก.บ้านแพ้ว
2000600346วท.ถลาง
2000600347วท.ภูเก็ต
2000600348วอศ.ภูเก็ต
2000600349วช.ภูเก็ต
2000600350วท.กระบี่
2000600351วษท.กระบี่
2000600352วช.กระบี่
2000600353วก.คลองท่อม
2000600354วก.อ่าวลึก
2000600355วท.นครศรีธรรมราช
2000600356วทอ.นครศรีธรรมราช
2000600357วท.สิชล
2000600358วอศ.นครศรีธรรมราช
2000600359วศป.นครศรีธรรมราช
2000600360วษท.นครศรีธรรมราช
2000600361วช.นครศรีธรรมราช
2000600362วก.นครศรีธรรมราช
2000600363วก.หัวไทร
2000600364วก.พรหมคีรี
2000600365วท.สุราษฎร์ธานี
2000600366วท.สุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2
2000600367วอศ.สุราษฎร์ธานี
2000600368วษท.สุราษฎร์ธานี
2000600369วช.สุราษฎร์ธานี
2000600370วก.ไชยา
2000600371วก.เวียงสระ
2000600372วท.ชุมพร
2000600373วษท.ชุมพร
2000600374วป.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
2000600375วช.ชุมพร
2000600376วก.ท่าแซะ
2000600377วก.หลังสวน
2000600378วท.ระนอง
2000600379วษท.ระนอง
2000600380วก.กระบุรี
2000600381วท.พังงา
2000600382วษท.พังงา
2000600383วก.ท้ายเหมือง
2000600384วก.ตะกั่วป่า
2000600385วท.ทุ่งสง
2000600386วท.หาดใหญ่
2000600387วท.จะนะ
2000600388วอศ.สงขลา
2000600389วษท.สงขลา
2000600390วก.หลวงประธานราษฎร์นิกร
2000600391วป.ติณสูลานนท์
2000600392วช.สงขลา
2000600393วก.นาทวี
2000600394วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ
2000600395ศสพ.ภาคใต้
2000600396วท.พัทลุง
2000600397วท.พัทลุง แห่งที่ 2
2000600398วษท.พัทลุง
2000600399วช.พัทลุง
2000600400วก.ควนขนุน
2000600401วก.บางแก้ว
2000600402วท.ตรัง
2000600403วษท.ตรัง
2000600404วช.ตรัง
2000600405วก.กันตัง
2000600406วก.ตรัง
2000600407วก.ปะเหลียน
2000600408วก.ห้วยยอด
2000600409วท.สตูล
2000600410วษท.สตูล
2000600411วก.ละงู
2000600412วท.ยะลา
2000600413วอศ.ยะลา
2000600414วช.ยะลา
2000600415วก.รามัน
2000600418วช.นราธิวาส
2000600420วก.สุไหงโก-ลก
2000600421วท.ปัตตานี
2000600422วทภ.ปัตตานี
2000600423วอศ.ปัตตานี
2000600424วก.ปัตตานี
2000600425วก.สายบุรี
2000600426วก.เบตง
2000600428วป.ปัตตานี
2000600429วทก.โนนดินแดง
2000600430วท.พิบูลมังสาหาร
2000600431วทก.สารภี
2000600432วทก.กฟฝ.แม่เมาะ
2000600433วทก.ปง
2000600434วทก.ตากฟ้า
2000600435วทก.สิงหนคร
2000600436วทก.วังไกลกังวล
2000600437วทก.หนองสองห้อง
2000600441วทก. ดอนตาล
2000600442วป.สมุทรสาคร
2000600443วท.บึงกาฬ
2000600444วทก.กันทรารม
2000600445วทก.ราษีไศล
2000600446วอศ.ชุมพร
2000600448วก.นาแก
2000600449วทก.รัตนบุรี