รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน

รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 TitleDescriptionModified Date
ธ.ค.64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256424/12/2564
พ.ย.64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256429/11/2564
ต.ค.64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 256427/10/2564
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 TitleDescriptionModified Date
ก.ย. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 256429/9/2564
ส.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 256430/8/2564
ก.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 256419/7/2564
มิ.ย. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256430/6/2564
พ.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256424/5/2564
เม.ย. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256427/4/2564
มี.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256425/3/2564
ก.พ. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256423/2/2564
ม.ค. 64โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 25641/2/2564
ธ.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256322/12/2563
พ.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256324/11/2563
ต.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม256330/10/2563
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
 TitleDescriptionModified Date
ก.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 256323/9/2563
ส.ค.63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 256324/8/2563
ก.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 256323/7/2563
มิ.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256323/6/2563
พ.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256326/5/2563
เม.ย. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256326/5/2563
มี.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256324/3/2563
ก.พ.63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25632/3/2563
ม.ค. 63โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 256331/1/2563
ธ.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256224/12/2562
พ.ย.62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256222/11/2562
ต.ค.62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 25621/11/2562
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562
 TitleDescriptionModified Date
ก.ย. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 256227/9/2562
ส.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 256230/8/2562
ก.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 256230/7/2562
มิ.ย. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256225/6/2562
พ.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256231/5/2562
เม.ย. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256226/4/2562
มี.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256227/3/2562
ก.พ. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256225/2/2562
ม.ค. 62โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 256230/1/2562
ธ.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256128/12/2561
พ.ย. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256128/11/2561
ต.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 256129/10/2561
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561
 TitleDescriptionModified Date
ต.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 256013/12/2560
พ.ย. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 256013/12/2560
ธ.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 256026/12/2560
ม.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 256124/1/2561
ก.พ. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256122/2/2561
มี.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 256129/3/2561
เม.ย. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 256124/4/2561
พ.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 256125/5/2561
มิ.ย. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256126/6/2561
ก.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 25611/8/2561
ส.ค. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 256122/8/2561
ก.ย. 61โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 256124/9/2561
รายงานขอเบิกจ่ายตรงเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2560
 TitleDescriptionModified Date
ต.ค. 59โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ตุลาคม 255913/12/2559
พ.ย. 59โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤศจิกายน 255913/12/2559
ธ.ค. 59โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน ธันวาคม 25599/1/2560
ม.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มกราคม 256029/3/2560
ก.พ. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 256029/3/2560
มี.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (update)9/5/2560
เม.ย. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เมษายน 25609/5/2560
พ.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน พฤษภาคม 25601/6/2560
มิ.ย. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน มิถุนายน 256026/7/2560
ก.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กรกฎาคม 256026/7/2560
ส.ค. 60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน สิงหาคม 256028/8/2560
ก.ย.60โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน กันยายน 256030/10/2560
แนวปฎิบัติในการบันทึกรายการในระบบ GFMIS

แนวปฎิบัติในการบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนบำนาญและเงินเดือนจ่ายตรงในระบบ GFMIS 

 ที่ ศธ 0601/11931 ลงวันที่ 26 ธันวามคม 2559
 แนวปฎิบัติในการบันทึกรายงานฯ
 สิ่งที่แนบมาด้วย 2
 สิ่งที่แนบมาด้วย 3 (แบบฟอร์ม)